13:06:37 | 15.02.2021

Javni poziv Srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2021.

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje Javni poziv Srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam u 2021. godini.

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju troškova izrade projekata. Sredstva su namijenjena za projekte koji uključuju elemente inovativnosti u funkciji održivog razvoja turizma u skladu s novim trendovima u turizmu:

1. Eko turistička destinacija

2. Turizam s elementima volonturizma (turist-volonter)

3. Turistički proizvod koji pruža lokalno iskustvo (npr. turistima se pruža mogućnost sudjelovanja u tradicionalnim igrama, kulturnim, gospodarskim aktivnostima, svakodnevnom životu i sl.)

4. Primjena IT tehnologije u kreiranju turističkog proizvoda destinacije (npr. virtualna stvarnost-omogućiti „posjet“ teže dostupnim lokacijama – spilje, arheloška nalazišta i sl; osoba s ograničenom pokretljivosti i dr.)

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti: Srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska.

Spomenuti Prijavitelj projekt može prijavit samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više drugih škola. Osnivač Partnera mora biti Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva: 800.000,00 kn

Iznos zatraženih sredstava može biti najviše:

  • 25.000 kn ukoliko se prijavljuje 1 škola
  • 50.000 kn ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola

Prijavitelj po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta.

Javni poziv otvoren je do 15. ožujka 2021. godine.

Više o Javnom pozivu pročitajte ovdje.