09:11:44 | 14.10.2020

Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020.

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje promicanja integriranog i inteligentnog prometa na lokalnoj i područnoj razini 2020. je sufinanciranje projekata izgradnje i/ili modernizacije prometnih sustava putem sljedećih mjera integriranog i inteligentnog upravljanja prometom:

  • optimiziranje upravljanja logistikom
  • inteligentno upravljanje javnim parkirnim površinama
  • uvođenje integriranog prijevoza putnika
  • uvođenje sustava dijeljenja vozila (tzv. car-sharing) u gradovima
  • uvođenje nisko-emisijskih zona u gradovima
  • uvođenje sustava javnih gradskih bicikala
  • izgradnje pripadajuće biciklističke infrastrukture
  • inteligentno upravljanje u prometu
  • ostale mjere integriranog i inteligentnog upravljanja prometnim sustavima.

Cilj Poziva je povećanje energetske učinkovitosti u prometu uz istovremeno smanjenje emisije štetnih tvari u zraku i sprječavanje onečišćenja okoliša. 

Pravo na sredstva Fonda sukladno Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave pri čemu su mjerama obuhvaćene sve županije, veliki gradovi (s više od 35.000 stanovnika) te općine i gradovi koji zajednički čine zemljopisnu cjelinu s više od 35.000 stanovnika).

Rok za podnošenje prijava: od 23. studenog 2020. godine u 09:00 sati do kraja 2020. godine (ili istekom raspoloživih sredstava).

Detaljnije o Pozivu pročitajte ovdje