09:26:27 | 02.07.2020

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“

Objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a“ koji se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Specifični ciljevi Poziva:

  1. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a.
  2. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko-obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a.
  3. Povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji, s naglaskom na djeci i mladima.

Ciljana skupina Poziva su organizacije civilnoga društva.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijava je 31.12.2020. godine, a projektne će prijedloge biti moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine.

Više o uvjetima Poziva i potrebnoj dokumentaciji pogledajte na sljedećoj poveznici.