12:34:44 | 05.05.2020

Objavljen Natječaj za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.

Na mrežnoj stranici Programa ruralnog razvoja objavljen je Natječaj za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti.

Svrha Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore: 50.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu: 4. kolovoza 2020.

Detaljne upute za prijavitelje uz cjelokupnu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na mrežnoj stranici Programa ruralnog razvoja na poveznici.