09:54:52 | 29.04.2020

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Korisnici:

  • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.
  • Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

  • Od 3.500 eura do najviše 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.
Raspoloživost sredstava: 120.000.000,00 kuna
Sufinanciranje do 70%, a za kupovinu poljoprivredne mehanizacije (uključujući sve samostalne i/ili priključne uređaje, oruđa i alate) do 40%.
Dokumentacija je dostupna na poveznici
Poslijednja izmjena dana 29.04.2020