08:49:22 | 08.04.2020

Otvoren natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

Otvoren je natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja. 

Svrha Natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Korisnici:

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Od 3.500 eura do najviše 200.000 eura u protuvrijednosti u kunama, tijekom razdoblja od tri uzastopne fiskalne godine.

Sufinanciranje: do 70%

Raspoloživost sredstava iznose 120.000.000,00 kuna

Prijava na natječaj bit će moguća od 6. svibnja 2020. do 6. srpnja 2020. godine. 

Detalje natječaja i dokumentaciju možete vidjeti na poveznici.