13:11:24 | 17.03.2020

Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu ulaganja u zajednicu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu ulaganja u zajednicu.

Cilj Programa ulaganja u zajednicu je podrška jačanja socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, izgradnju i rekonstrukciju građevina javne namjene, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici, a služe za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i vjerskih potreba te potiču uključenost u zajednici i doprinose očuvanju kulturne baštine.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su neprofitne organizacije iz područja zdravstva, obrazovanja, kulture i socijalne skrbi te vjerske zajednice, vlasnici građevina javne namjene u kojima podnositelji zahtjeva provode aktivnosti za zadovoljenje zdravstvenih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih i vjerskih potreba u zajednici, a koje pridonose cilju Programa.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, sanaciju, modernizaciju i adaptaciju građevina javne namjene, a čija će provedba pridonijeti cilju Programa.

Podnositelj zahtjeva za prijavljeni projekt treba imati pripremljenu projektno-tehničku dokumentacija, dozvole/suglasnosti potrebne za početak radova te troškovnik s procijenjenim troškovima radova.

Prema ovom Pozivu, jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jedan zahtjev za sufinanciranje projekta.

Najviši iznos sredstava koji se prema ovom Pozivu može dodijeliti jednom podnositelju iznosi 500.000,00 kuna s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.

Najmanji udio podnositelja zahtjeva u sufinanciranju projekta je 20% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rok za podnošenje zahtjeva je 6. travnja 2020.

Detalje Poziva i dokumentaciju možete preuzeti na poveznici.