08:31:38 | 19.02.2020

Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“

Objavljen je Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Uspostava reciklažnih dvorišta“ (Referntni broj: KK.06.I.I6)

Svrha Poziva: Doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Predmet  Poziva:  Uspostava reciklažnih dvorišta sukladno članku 35. ZOGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih jedinica.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Jedinice lokalne samouprave

Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

1. reciklažna dvorišta - građevine:
- najniži iznos 500.000,00 HRK
- najviši iznos 4.500.000,00 HRK


2. reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:
- najniži iznos 100.000,00 HRK
- najviši iznos 800.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava kohezijskog fonda po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti:  maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.


Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga:
15. veljače 2021. godine.

Detaljno pojašnjenje natječaja uz cjelokupnu Natječajnu dokumentaciju za prijavu možete preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na poveznici