08:32:59 | 15.07.2019

GLAVNI PLAN RAZVOJA TURIZMA ZADARSKE ŽUPANIJE 2013.-2023.

Glavni plan razvoja turizma Zadarske županije glavni je strateški razvojni dokument kojim se usmjerava turistički razvitak u Županiji u dužem vremenskom razdoblju. Zadarska županija povjerila je koordinaciju izrade ovog dokumenta Razvojnoj agenciji Zadarske županiji, a sredstva za financiranje izrade dokumenta osigurana su u proračunima UO za more i turizam i proračunu Turističke zajednice Zadarske županije.

PREUZMI: Glavni plan razvoja turizma Zadarske županije 2013.-2023.

Poslijednja izmjena dana 22.08.2019