Kompetentni dionici – snažno partnerstvo

Izvor EU financiranja: IPA IV

Projekt “Kompetentni dionici – snažno partnerstvo” nastao je kao rezultat suradnje institucija članova tajništva Lokalnog partnerstva za zapošljavanje, točnije Zadarske županije, Razvojne agencije Zadarske županije – ZADRA-e te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Zadar te suradnika, Obrtničke komore Zadarske županije i Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Zadar. Projekt je odabran za sufinanciranje od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te je 1. listopada 2013. godine počela provedba ovoga 20 mjeseci dugog projekta.

Cilj projekta je bio osnažiti članove Partnerskog vijeća za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala Zadarske županije za pripremu i razumijevanje analitičkih podloga kako bi mogli utjecati na politike obrazovanja i zapošljavanja na regionalnom nivou u cilju usklađivanja i povezivanja sustava ponude i potražnje na regionalnom tržištu rada.

Najvažnije projektne aktivnosti uključivale su izradu analize lokalnog tržišta rada s aspekta ključnih kompetencija u dominantnim i razvojnim djelatnostima; formulaciju preporuka u smjeru harmonizacije regionalnog obrazovnog sustava i potreba tržišta rada; provedbu stručnih osposobljavanja članova partnerstva; promociju rada partnerstva te poticanje umrežavanja svih ključnih dionika na regionalnom tržištu rada. Sve ove aktivnosti doprinijele su u konačnici izradi nove Strategije razvoja ljudskih potencijala Zadarske županije za razdoblje 2014. – 2020..

Uloga ZADRA nove: Partner

Vrijednost projekta na području Zadarske županije (€): 42.484,35