Projekti u provedbi

Projekti u provedbi

Published in Projekti u provedbi
Cilj projekta je poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama hitne medicine povećanjem broja specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite čime će korisinicima zdravstvenih usluga biti osigurana visokokvalitetna, dostupnija i ravnomjernija hitna medicinska skrb na području Zadarske županije.

Additional Info

 • Naziv Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije
 • Prijavitelj Zavod za hitnu medicinu Zadrske županije
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta 1.412.084,79 HRK
 • Operativni program OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond Europski socijalni fond
 • Cilj Cilj projekta je poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama hitne medicine povećanjem broja specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite čime će korisinicima zdravstvenih usluga biti osigurana visokokvalitetna, dostupnija i ravnomjernija hitna medicinska skrb na području Zadarske županije.
 • Aktivnosti Očekivani rezultati projekta su završen program Specijalističkog usavršavanja doktora hitne medicine, poslijediplomski studij te položen specijalistički ispit iz djelatnosti hitne medicine te projekt promoviran u skladu s pravilima o promidžbi i vidljivosti EU projekata.
 • Razdoblje provedbe projekta 1.2.2018. - 31.7.2023.
Published in Projekti u provedbi
Svrha projekta ZADRA NOVA ZA VAS je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje…

Additional Info

 • Naziv ZADRA NOVA ZA VAS
 • Prijavitelj Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
 • Ukupna vrijednost projekta 33.050.497,28 HRK
 • Intenzitet potpore 85%
 • Bespovratna EU sredstva 28.092.922,67 HRK
 • Operativni program OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
 • Fond Europski fond za regionalni razvoj
 • Cilj Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora ZADRA NOVE te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata
 • Razdoblje provedbe projekta 1. svibnja 2019. - 31. prosinca 2023. godine
Page 3 of 3