11:06:10 | 28.09.2022

Rezultati testiranja znanja-28.09.2022.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provela je danas testiranje znanja kandidata koji su uputili otvorene molbe za zaposlenje.

Svi pristupnici koji su pristupili testiranju i ostvarili 13 bodova ili više prešli su prag i zadovoljili kriterije za prolaz u daljnju fazu evaluacije.

O daljnjim fazama evaluacije kandidat s ostvarenih 13  bodova i više bit će obaviješteni putem e-pošte.

Šifra

Broj bodova

IT135

13/20

IT136

14/20

IT137

13/20

IT138

17/20

IT141

15/20

IT144

16/20