14:22:01 | 26.04.2022

Rezultati testiranja znanja - 26.04.2022.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provela je danas testiranje znanja kandidata koji su uputili otvorene molbe za zaposlenje.

Svi pristupnici koji su pristupili testiranju i ostvarili 14 bodova ili više prešli su prag i zadovoljili kriterije za prolaz u daljnju fazu evaluacije.

O daljnjim fazama evaluacije kandidat s ostvarenih 14  bodova i više bit će obaviješteni putem e-pošte.

Šifra

Broj bodova

IT127

14/20

IT128

15/20

IT129

11/20

IT130

12/20

IT131

8/20

IT132

15/20