07:39:13 | 01.03.2022

PRILIKA ZA PODUZETNIKE: Poziv za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske Hrvatske

Do 28. ožujka 2022. godine otvoren je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti Jadranske Hrvatske.

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti.

Vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti biti će definirani zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti.

„Integrirani teritorijalni program novi operativni program koji su sebi objedinjuje sve teritorijalne instrumente i posebno artikulira potrebe regionalne i lokalne razine. Omogućava planiranje razvoja specifičnih područja i ulaganja u određene dijelove kao što su primjerice otoci, brdska područja, itd. Dio ovog novog Programa je i Industrijska tranzicija hrvatskih regija, radi se plan za tri regije - Panonska, Sjeverna i Jadranska. Proces Industrijske tranzicije hrvatskih regija omogućit će jačanje podrške koju javni sektor pruža privatnom sektoru u podizanju konkurentnosti na domaćem i međunarodno tržištu. Ujedno će omogućiti stvaranja poduzetničkog eko-sustava. Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator i produžena ruka Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, bit će podrška u ovom procesu.“ – pojašnjava ravnateljica Agencije ZADRA NOVA, Marina Dujmović Vuković.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje.

Lanci vrijednosti, za koje smo zajednički prepoznali da imaju najveći potencijal za rast u Jadranskoj Hrvatskoj su: 

  • RLV Plavi rast Jadranske Hrvatske
  • RLV Zdravlje Jadranske Hrvatske
  • RLV Pametna industrija Jadranske Hrvatske
  • RLV Zeleni rast Jadranske Hrvatske
  • RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Jadranske Hrvatske.

Glavni cilj Javnog poziva za iskaz interesa je identificirati ključne dionike iz poslovnog sektora koji svojim kapacitetima, resursima i potencijalima mogu i žele doprinijeti stvaranju novih vrijednosti te utvrditi uloge/pozicije dionika u lancima vrijednosti.

Uputa o prijavi:

Prijavitelj iskaz interesa podnosi na obrascu koji je dio dokumentacije predmetnog Javnog poziva za iskaz interesa. Prijave se zaprimaju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine. Potencijalni dionici koji u tom roku ne dostave svoj iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti neće moći sudjelovati u pripremi akcijskih planova za prioritetne niše u okviru predmetnog RLV.

Više o Javnom pozivu i načinu prijave doznajte ovdje