15:25:08 | 08.02.2022

Rezultati testiranja znanja -08.02.2022.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA provela je danas testiranje znanja kandidata koji su uputili otvorene molbe za zaposlenje.

Svi pristupnici koji su pristupili testiranju i ostvarili 13 bodova ili više prešli su prag i zadovoljili kriterije za prolaz u daljnju fazu evaluacije.

O daljnjim fazama evaluacije kandidat s ostvarenih 13  bodova i više bit će obaviješteni putem e-pošte.

Šifra

Broj bodova

IT108

14/20

IT109

12/20

IT110

13/20

IT111

11/20

IT112

15/20

IT113

15/20

IT114

14/20

IT115

13/20

IT116

10/20

IT117

13/20

IT118

13/20

IT119

6/20

IT120

13/20

IT121

8/20

IT126

15/20