16:43:32 | 13.09.2013

Poziv svim zainteresiranima unutar sektora poljoprivrede za sudjelovanje u projektu GuardEn

Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani za sudjelovanje u provedbi projekta GuardEn, koji bi svojim doprinosom projektu mogli pozitivno utjecati na ostvarenje ciljeva projekta.

 

Projekt  GuardEn:

Namjena – Koncept: Razvoj integriranog mehanizma s ciljem podrške racionalnoj izradi te učinkovitoj implementaciji lokalnih strategija za prevenciju i rehabilitaciju ekoloških rizika, namijenjenih područjima kojima prijeti onečišćenje tla ili vode.

U ovom smislu, partnerstvo tvrdi kako bi “ključ rješenja” mogao biti u rukama samih onečišćivača (regionalnih tvrtki): moraju biti vođeni ka socijalno odgovornom stavu i ponašanju, koji se izražava kroz sljedeće:

a)            Osobna predanost u vezi sa susretanjem i prekoračenjem zahtjeva relevantnog zakonodavstva ili praksi, korištenjem ekološki prihvatljivih proizvodnih praksi. Između ostalog, to ne samo da će uključivati poštivanje zakona, nego i primjenu (trajnu, sustavnu i učinkovitu) standarda povezanih s okolišem (poput ISO 14000, EMAS i sličnih) ili modela korporativne odgovornosti (primjerice ISO 26000), kao i dugotrajnije strategije, poput primjene i aplikacije “održivih oblika” poslovne aktivnosti (proizvodnja/prerada organskih ili integriranih obrađenih prehrambenih proizvoda, održivi oblici turizma, investicije namijenjene okolišno-prihvatljivoj proizvodnji i sličnom).

b) Postati “aktivni i svjesni” članovi lokalnih suradničkih platformi usmjereni na prevenciju onečišćenja i poduzimanje rehabilitacijskih aktivnosti:

–              U smislu regionalnih tvrtki (posebno malih i srednje velikih poduzeća i poljoprivrednih zadruga): Stalno-sustavno sudjelovanje u takvim vrstama sinergijske akcije, stavljanje raspoloživih resursa na raspolaganje zajednici, koji bi mogli biti korisni u suočavanju s onečišćenjem tla i voda te u izradi i provedbi programa rehabilitacije (npr. nadležno osoblje, oprema, itd.), čime postaju “GuardEn” (čuvari okoliša).

–              Što se tiče većih tvrtki: One djeluju-u većini slučajeva-kao voditelji mišljenja regionalnih malih i srednje velikih poduzećima i njihov glavni pružatelj usluga znanja. Oni mogu izravno utjecati na manje tvrtke u poslovnom lancu prema boljem pristupu zaštiti okoliša. Štoviše, oni posjeduju know-how o takvim ključnim pitanjima, dok su često i upoznati s konceptom društveno odgovornog poslovanja  i prakse. U tom smislu, oni bi mogli djelovati kao motivatori i mentori malim i srednje velikim poduzećima u spomenutom području, kao i “stručni suradnici” lokalne samouprave u projektiranju i praćenju primjene odgovarajućih strategija, politika i akcijskih planova.

Okvir uveden od strane partnerstva odgovara spomenutoj situaciji; on ima za cilj razvijanje svjesnih, društveno odgovornih poduzeća (posebice poljoprivredno-prehrambenog i “susjednih” sektora), koji će s jedne strane usvojiti i primijeniti relevantne “čiste” standarde, kodove i prakse u vlastitim proizvodnim procesima, dok će s druge strane volontirati za ulazak – na koordiniran i sustavan način-na  suradničke strategije na lokalnoj razini,  za preventivne i korektivne akcije prema prevenciji i rehabilitaciji zagađenja tla i vode (i, općenito, protiv prirodnih katastrofa).

Partnerstvo će u potpunosti iskoristiti prednost svog transnacionalnog sastava, koji će pomoći identificirati najbolje prakse, dostupnu stručnost i prikladne primjere (case study) iz regija s boljom zaštitom okoliša, koji će se koristiti prilikom motiviranja i olakšavanja napretka takvog nastupa u regijama slabijeg učinka.

 

U tom kontekstu, specifični ciljevi projekta prikazani su kako slijedi:

a)            Izrada “modela sustava GuardEn”:

–              Definicija “GuardEn” profila poduzeća

–              Razvitak niza metodoloških alata za podršku poduzećima ususret “GuardEn statusu”.

b)           Razvoj “Metodologija za racionalno strateško planiranje prevencije onečišćenja tla i rehabilitacije na lokalnoj razini”.

Između ostalog, spomenuto će:

–              Nastojati ostvariti pozitivnu, koordiniranu akciju lokalnih poduzeća i ostalih sudionika srodnih kategorija, i, sukladno tomu, pokrenuti podizanje razine svjesnosti , motivacije i pitanja socijalnog dijaloga / socijalnih konzultacija i sudjelovanja.

–              Osigurati evaluaciju kapaciteta poduzeća i drugih aktera, i zacrtati njihove uloge i doprinose.

–              Usmjeriti se na razvoj skupova pokazatelja i indikatora koji dopuštaju multi-kriterije analize utjecaja, kako u poduzeću (potencijalne izravne i neizravne koristi, u slučaju da postane “GuardEn tvrtka”) tako i na razini zajednice.

–              Osigurati integraciju i korištenje modernih znanstvenih metoda i tehnika u svim aspektima predloženih problema (npr. mjerenje i praćenje problema,  matematički modeli za okolišne i društveno-ekonomske analize učinka, itd.)

–              Identificirati studije (case studies) okolišno odgovornog obavljanja industrijske djelatnosti, koje pokrivaju ključne sektore poput mljekarstva i prerade mliječnih proizvoda, klaonica, mesa i prerade mesa, maslina i maslinovog ulja.

c)            Projektiranje-izrada lokalnih suradničkih obrazaca / klastera za prevenciju onečišćenja vode i tla, i sanaciju tla, i podrške od strane transnacionalne mreže stručnjaka (sustava organizacija i djelatnosti, etički kodeks).

Obje strukture imat će mandat za redovito pružanje informacija, osposobljavanje i umrežavanje s drugim ključnim sudionicima u borbi protiv izazova ekoloških performansi.

 

Kontakt za informacije:

Ana Dušević, struč. spec. oec. / B.A.Econ.

GuardEn Assistant Project Manager

 

Razvojna agencija Zadarske županije / Zadar County Development Agency

A: Grgura Budislavica 99, 23000 Zadar, Croatia

T: +385 23 492 883

G: +385 98 920 3550

F: +385 23 492 881

Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25