16:43:24 | 17.09.2013

Odobren Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007.-2013.

Europska komisija je dana 6. rujna 2013. godine odobrila Operativni program „Regionalna konkurentnost” za pomoć Hrvatskoj za programsko razdoblje od 1.siječnja 2007. do 31. prosinca 2013. godine. Republika Hrvatska je Komisiji podnijela prijedlog za reviziju višegodišnjeg Operativnog programa „Regionalna konkurentnost” za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) donesenog 29. studenoga 2007. i izmijenjenog 31. listopada 2012. godine. Revizija se odnosi na ažurirani tekst operativnog programa i njegov financijski plan, a ključna novost je da Operativnom programu iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (EFRR) dodaje iznos od 108 400 000 eura.
Operativni program 2007-2013 sadrži sljedeće prioritetne osi:
1. Razvoj i unapređenje regionalne infrastrukture i
jačanje atraktivnosti regija
2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva
3. Tehničku pomoć
Svaka prioritetna os sadrži određeni stupanj sufinanciranja što je vidljivo iz teksta spomenute Odluke, dok najviši iznos pomoći iz Europskoga fonda za regionalni razvoj dodijeljen u okviru operativnog programa, izračunat s obzirom na prihvatljive javne
izdatke, iznosi 187 779 595 eura s time da su plaćeni izdaci u okviru operativnog programa prihvatljivi od 15. prosinca 2008.
U sklopu programa financirati će se sheme dodjele bespovratnih sredstava koje su namijenjene regionalnim i lokalnim jedinicama, malim i srednjim poduzetnicima te akademskoj i istraživačkoj zajednici. Također, financirati će se i veliki infrastrukturni projekti koji su navedeni u Prilogu.
Slika: google images
Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25