16:43:03 | 29.09.2013

Ažurirana lista programa izobrazbe iz programa Mladi na djelu i Erasmus+

Na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU ažurirana je lista međunarodnih programa osposobljavanja u sklopu Plana osposobljavanja i suradnje. Osposobljavanja su namijenjena svima koji su aktivni u radu s mladima s ciljem osnaživanja u njihovom radu, te onima koji žele prijaviti projekt kroz program Mladi na djelu ili Erasmus+ na predstojećim rokovima.
Osposobljavanja su tematska, povezana s ciljevima i prioritetima programa Mladi na djelu i daju dobar temelj za kvalitetnu prijavu i provedbu budućih projekata, ali i za svakodnevni rad s mladima.
Oblici aktivnosti u okviru Plana osposobljavanja i suradnje:
  • Međunarodni treninzi
  • Međunarodni kontakt seminari
  • Studijski posjeti
  • Nacionalni treninzi
Ažuriranu listu osposobljavanja pogledajte ovdje: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=372
Slika: google images
Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25