16:42:49 | 03.10.2013

Pregled natječaja koji završavaju u listopadu 2013

Donosimo Vam pregled natječaja koji su trenutačno otvoreni i obuhvaćaju bespovratna sredstva, izvođenje radova, pružanje usluge ili nabavu robe. Natječaji se odnose na Republiku Hrvatsku, zemlje Europske unije i regiju.
Naziv natječaja: Izgradnja centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa u Zagrebu 
Datum završetka: 04.10.2013.
Naziv natječaja: Podrška za izradu strategije reforme za ekonomičnije sustave socijalne zaštite
Datum završetka: 07.10.2013.
Naziv natječaja: ISEC – Financijski i gospodarski kriminal 
Datum završetka: 07.10.2013.
Naziv natječaja: Izrada studije o investicijskim potporama u okviru politike ruralnog razvoja (RDP) 
Datum završetka: 07.10.2013.
Naziv natječaja: Europska referentna metodologija i smjernice za procjenu rizika u radioterapiji te prijava i analiza nuspojava
Datum završetka: 07.10.2013.
Naziv natječaja: Izrada studije o potpori ex-post evaluacije ICT istraživanja u sklopu programa FP7 
Datum završetka: 07.10.2013.
Naziv natječaja: ISEC – Rješavanje problema ilegalnog korištenja interneta
Datum završetka: 07.10.2013.
Naziv natječaja: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Općini Sveta Nedelja u Istarskoj županiji
Datum završetka: 07.10.2013.
Naziv natječaja: ISEC – Kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali
Datum završetka: 09.10.2013.
Naziv natječaja: Tehnička pomoć za promicanje održive urbane mobilnosti u trećim zemljama
Datum završetka: 14.10.2013.
Naziv natječaja: Izrada studije o planovima za europski urbani prijevoz do 2030. godine 
Datum završetka: 14.10.2013.
 
Naziv natječaja: Nabava informatičke opreme za sudove u Bosni i Hercegovini 
Datum završetka: 14.10.2013.
Naziv natječaja: Standardizacija lokalnih sustava proširenja za Galileo 
Datum završetka: 14.10.2013.
Naziv natječaja: Okvirni ugovor o pružanju usluga za reviziju sigurnosti informacijskih sustava agencija za plaćanje u državama članicama EU, zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima 
Datum završetka:14.10.2013.
Naziv natječaja: Pročišćavanje otpadnih voda Grada Ozlja
Datum završetka: 14.10.2013.
 
Naziv natječaja: Izgradnja zapadne zaobilaznice u Gradu Kutjevo 
Datum završetka: 14.10.2013.
Naziv natječaja: IPA III c – Nabava opreme za Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije – BIOCentar 
Datum završetka: 14.10.2013.
Naziv natječaja: Dostava potrebne informatičke opreme i uspostavljanje informatičke infrastrukture za Integrirani sustav zemljišne administracije (ISZA) 
Datum završetka: 14.10.2013.
Naziv natječaja: Pilot projekt – Stvaranje mreže kontakata i dijaloga između ciljanih općina i lokalnih vlasti o iskustvima i najboljim praksama u raseljavanja i integracije izbjeglica 
Datum završetka: 15.10.2013.
Naziv natječaja: LIFE+: Poziv udrugama za financiranje projekata zaštite okoliša 
Datum završetka: 15.10.2013.
Naziv natječaja: Usluge u području opće medicine 
Datum završetka: 15.10.2013.
Naziv natječaja: Europski centar za tisak i slobodu medija 
Datum završetka: 15.10.2013.
Naziv natječaja: Izgradnja kapaciteta za maloljetnike i druge ranjive skupine ilegalnih imigranata u Prihvatilištu za strance – Ježevo 
Datum završetka: 15.10.2013.
Naziv natječaja: Nabava opreme za integrirano upravljanje granicom – 2. pokretanje postupka
Datum završetka: 15.10.2013.
Naziv natječaja: FP7 – Nagrade za žene inovatorice 
Datum završetka: 15.10.2013.
Naziv natječaja: KA1 javna politika – KA1 Studijski posjeti za stručnjake i donositelje odluka u obrazovanju i strukovnom osposobljavanju 
Datum završetka: 15.10.2013.
Naziv natječaja: Transverzalni program – studijski posjeti 
Datum završetka: 15.10.2013.
Naziv natječaja: Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom
Datum završetka: 16.10.2013.
Naziv natječaja: Nabava opreme za RIS i glasovni VHF sustav na rijeci Savi
Datum završetka: 16.10.2013.
Naziv natječaja: Javni poziv Ministarstva turizma – “Turistički projekti za Strukturne fondove”
Datum završetka: 17.10.2013.
Naziv natječaja: Dizajn, implementacija, promocija i marketing dostupnih turističkih itinerara
Datum završetka: 17.10.2013.
Naziv natječaja: Izrada studije o minimalnim sankcijama u zemljama članicama Europske unije
Datum završetka: 17.10.2013.
Naziv natječaja: IPARD – Mjera 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja
Datum završetka: 18.10.2013.
Naziv natječaja: Javni poziv za dostavu prijedloga MARE/2013/09 – Čuvari mora 
Datum završetka: 18.10.2013.
Naziv natječaja: Povezanost zajednice: Budućnost interneta – ljudi koji rade za ljude 
Datum završetka: 19.10.2013.
Naziv natječaja: Potpora razvoju argumentacije u području klimatske diplomacije EU-a 
Datum završetka: 21.10.2013.
Naziv natječaja: Nabava turističkog vlaka za Park prirode Kopački rit 
Datum završetka: 21.10.2013.
Naziv natječaja: Izgradnja kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Vranja u Općini Lupoglav 
Datum završetka: 21.10.2013.
 
Naziv natječaja: Izgradnja ceste Jagodnjak-Zornice u Općini Jagodnjak 
Datum završetka: 22.10.2013.
Naziv natječaja: Izgradnja kanalizacijske mreže u Općini Jalžabet 
Datum završetka: 22.10.2013.
Naziv natječaja: Izrada studije o promjenama u pedagogiji: novi načini učenja i podučavanja i te njihove implikacije na politike visokog obrazovanja 
Datum završetka: 22.10.2013.
Naziv natječaja: Clean sky – istraživanje i tehnološki razvoj
Datum završetka: 22.10.2013.
Naziv natječaja: Tehničke usluge koje zahtijevaju prijenos i prijem video i zvučnog signala
Datum završetka: 24.10.2013.
Naziv natječaja: Mapiranje i provjera performansi obrazovanja i osposobljavanja u turizmu
Datum završetka: 24.10.2013.
Naziv natječaja: Jačanje socijalne inkluzije 
Datum završetka: 24.10.2013.
Naziv natječaja: Nabava opreme za nadogradnju sustava za (van)mrežno praćenje radioaktivnosti u okoliš u Hrvatskoj u redovnim i izvanrednim situacijama 
Datum završetka: 28.10.2013.
Naziv natječaja: Izrada studije o procjeni utjecaja mogućih provedbenih mjera prema Okvirnoj direktivi o ekološkom dizajnu za proizvode koji koriste energiju i i Okvirnoj direktivi o iskazivanju potrošnje energije kućanskih aparata 
Datum završetka: 28.10.2013.
Naziv natječaja: Izrada studije o prebacivanju privatnog financiranja prema klimatski prihvatljivim ulaganjima 
Datum završetka: 28.10.2013.
Naziv natječaja: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Općini Oprtalj u Istarskoj županiji 
Datum završetka: 28.10.2013.
Naziv natječaja: Obnova spojne ceste od zapadne obilaznice u Osijeku do kanala Barbara u Dardi 
Datum završetka: 28.10.2013.
Naziv natječaja: Izgradnja spojne ceste od državne ceste D116 do naselja Zaglava u Općini Sućuraj 
Datum završetka: 28.10.2013.
Naziv natječaja: Pružanje tehničke pomoći za tri visoko razmjerna projekta energetske učinkovitosti na Zapadnom Balkanu, Bosni i Hercegovini, Konjicu, Fojnici i Brčkom 
Datum završetka: 30.10.2013.
Naziv natječaja: Daphne III 
Datum završetka: 30.10.2013.
Naziv natječaja: Implementacija novog zakonodavnog okvira – zajedničke provedbene akcije za tijela za nadzor tržišta i carine 
Datum završetka: 30.10.2013.
Naziv natječaja: Pomoćne usluge u organizaciji nagrade za europskog web poduzetnika “EuroPioneers” za 2014. i 2015. godinu 
Datum završetka: 31.10.2013.
Naziv natječaja: ISEC – Trgovanje ljudima 
Datum završetka: 31.10.2013.
Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25