16:42:47 | 03.10.2013

Turistički projekti za Strukturne fondove

MINISTARSTVO TURIZMA

objavljuje

JAVNI POZIV

za kandidiranje projekata temeljem

Programa dodijele bespovratnih sredstava u 2013. godini

turističkim projektima prihvatljivim za financiranje iz Strukturnih fondova EU

„TURISTIČKI PROJEKTI ZA STRUKTURNE FONDOVE“ 

  1. Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za sufinanciranje projekata jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz pripremu i izradu dokumentacije za projekte razvoja i unapređenja ukupne ponude turističkih destinacija, a koji će se kandidirati za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU.
  2. Prijavitelji po ovom javnom pozivu mogu biti isključivo subjekti javnog sektora i to: općine, gradovi i županije. U suradnji s prijaviteljima u projekt je poželjno uključiti i partnere iz javnog, privatnog, civilnog i znanstvenog sektora, ovisno o naravi projekta.
  3. Sredstva će se odobravati prihvatljivim javnim turističkim projektima za jačanje konkurentnosti ponude destinacije isključivo za izradu projektne dokumentacije koja investicijskom projektu nedostaje, a neophodna je za kandidiranje projekta za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije, kao što je:

–          studija predizvedivosti, izvedivosti i analiza troškova i koristi neophodne za prijavu projekta

–          tehnička projektna dokumentacija (idejni, glavni, izvedbeni projekt)

–          aktivnosti vezane za rješenje o uvjetima građenja ili lokacijsku i građevinsku dozvolu

–          aktivnosti vezane za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (po potrebi i važećim               propisima)

–          elaborati, analize (situacijske, ekonomske, tržišne), dozvole i sl.

–          i druga potrebna dokumentacija za kandidiranje projekta za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije.

4.  Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i traje do 17. listopada 2013. godine.

   5. Prijave se dostavljaju na adresu:

 

* Puni naziv

 i adresa prijavitelja                                       

MINISTARSTVO TURIZMA RH

                                                                                                „Prijava na javni poziv –

 „TURISTIČKI PROJEKTI ZA

STRUKTURNE FONDOVE – ne otvaraj„

Prisavlje 14

10 000 ZAGREB

* Ukoliko vanjska omotnica ne sadrži puni naziv i adresu prijavitelja, prijava će se smatrati nevažećom

 

 

 

 

 6. Cjeloviti tekst Programa s detaljnim uputama, kao i obrazac zahtjeva JTI_EU/13 sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma (www.mint.hr).

Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25