16:42:45 | 03.10.2013

Kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2013. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO TURIZMA

objavljuje

J A V N I   P O Z I V  

Za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa

Fond za razvoj turizma u 2013. godini

 

  1. Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Fonda za razvoj turizama – razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove.

 

  1. Iz sredstava Fonda za razvoj turizma (u daljnjem tekstu Fond) financirat će se sljedeća područja:

 

Poticanje razvoja javne infrastrukture

Očuvanje turističke resursne osnove – turističkih atrakcija

 

  1. Za dodjelu bespovratnih sredstava Fonda prijaviti se mogu kao predlagatelji projekta:

Pravne osobe (Jedinice lokalne i područne/regionalne samouprave, trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu, turističke zajednice, javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode).

 

  1. Ministarstvo zadržava pravo od predlagatelja projekta zatražiti na uvid dodatna pojašnjenja i dodatnu dokumentaciju.

 

  1. Prijave se dostavljaju na adresu:

 

Naziv i adresa prijavitelja

 

MINISTARSTVO TURIZMA RH

„Prijava na javni poziv – FOND ZA RAZVOJ TURIZMA – ne otvaraj„

Prisavlje 14

10 000 ZAGREB

 

 

 

  1. Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni izvan roka neće se uzimati u obzir. Subjekti koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema Ministarstvu, odnosno koji su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva, ne mogu se prijaviti u tekućoj godini.
  1. 7.       Cjeloviti tekst Programa, obrazac Zahtjeva – FT/13  sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva www.mint.hr
  1. 8.       Javni poziv je otvoren do  4. 11. 2013. godine

 

 

 

Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25