16:42:38 | 04.10.2013

Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije

Status:
Regija:
Budžet:
18.000.000,00 €
Podaci o ugovarateljskom tijelu:
Kratak opis natječaja:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU najavilo je raspisivanje natječaja do kraja 2013. godine u okviru Operativnog programa regionalna konkurentnost, koji se financira iz Europskoj fonda za regionalni razvoj (EFRR):

1. Kapacitet za istraživanje – zaliha infrastrukturnih projekata (5.100.000,00 €)
 
Prihvatljive aktivnosti:
  • Izrada dokumenatcija za infrastrukturne projekte (CBA, idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt, PUO, studija izvedivosti)
  • Doprinosi potrebni za izdavanje dozvola za glavni projekt (vodni, komunalni itd.)
Prihvatljivi korisnici:
  • Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije, znanstveno-tehnološki parkovi
Maksimalna stopa sufinanciranja: 85%.
 
 
2. Kapacitet za istraživanje – centri izvrsnosti (6.500.000,00 €)
 
Prihvatljive aktivnosti:
  • Upravljanje projektima, znanstvena oprema, istraživanje i razvoj, usavršavanje i mobilnost istraživača, širenje rezultata istraživanja, Intelektualno vlasništvo
Prihvatljivi korisnici:
  • Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije
Sufinanciranje po projektu iznosit će od 500.000,00 do 2.000.000,00 €.
3. Kapacitet za istraživanje – industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i inovacije (5.500.000,00 €)
Prihvatljive aktivnosti:
  • Faza 1 – istraživanje, Faza 2 – razvoj
  • Upravljanje projektima, znanstvena oprema, industrijsko istraživanje/razvojno testiranje novih ideja, širenje rezultata istraživanja, intelektualno vlasništvo
Prihvatljivi korisnici:
  • Javna visoka učilišta i javne istraživačke organizacije
  • Privatna poduzeća kao partner
Sufinanciranje po projektu iznosit će od 200.000,00 do 1.000.00,00 €.

 

Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25