16:42:36 | 10.10.2013

Besplatna publikacija o Inteligentnoj energiji u Europi

Inteligentna energija u Europi program je pokrenut kako bi Europa dosegla svoj cilj 20-20-20 koji se odnosi na smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%, povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije od 20% te povećanje energetske učinkovitosti za 20%. IEE je jedini program Europske unije koji je isključivo posvećen održivoj energiji te u razdoblju od deset godina ima na raspolaganju više od milijarde eura. On ulaže svoja sredstva u obliku ponuda i subvencija za javne i privatne organizacije, a stvaranjem veza između tehnologije, istraživanja, inovacija i tržišta, sa potencijalom za masovne implementacija, pozitivno utječe na aktivnosti koje ubrzavaju unos inovativnih rješenja u područje energije.
Slika: google images
Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25