16:42:29 | 11.10.2013

MED PROGRAMME – pomorski pristup

Datum objave:
08.10.2013.
Datum završetka natječaja:
10.01.2014.
Status:
Sektor:
Budžet:
5.250.000,00 €
Podaci o ugovarateljskom tijelu:
Kratak opis natječaja:
Natječaj je otvoren s ciljem identifikacije i pripreme odgovarajućih radnji za njihovu primjenu na međunarodnoj razini. Također, cilj je stvaranje novih oblika partnerstava koja će kasnije biti uključena u provedbu sljedećeg operativnog programa. Partnerstva trebaju raditi na prikupljanju podataka, mapiranju podataka, uspostavi pouzdanog stanja i identificiranju političkih nepravilnosti te identificiranju svih drugih prepreka koje otežavaju potencijal transnacionalne suradnje.
Prioriteti natječaja:
1. Prioritet – Pomorski inovacijski i gospodarski razvoj 
 
  • Obalni i pomorski turizam – identificiranje razvojnog potencijala, prepreka i rizika te predlaganje odgovarajućih međudržavnih akcija
  • Inovacije u novim gospodarskim sektorima – dobivanje jasnih i argumentiranih prijedloga o tome kako pridonijeti plavom rastu (naglasak na gospodarskim aktivnostima kao što su plava energija, akvakultura, biogorivo)
2. Prioritet – Zaštita okoliša 
 
  • Izvori kopnenih i morskih onečišćenja – izrada trancnacionalnog akcijskog plana za pokretanje koordiniranih aktivnosti i stvaranje zajedničkog političkog dogovora
  • Rizici za okoliš – predlaganje integriranih mjera za ublažavanje ekoloških rizika te relevantnih rješenja za probleme na međudržavnoj razini
  • Posljedice klimatskih promjena na obalna područja – definiranje stvarne situacije i postojećeg političkog dogovora, izrada scenarija rizika i trendova
3. Prioritet – Transport i dostupnost
 
  • Razvoj luka – razvoj inovativnih ideja o tome kako se nositi s preprekama te kako osloboditi neiskorišteni potencijal lučkih područja
  • Optimizacija pomorskih veza i interoperabilnost načina prijevoza – rješavanje prepreka za integraciju prekomorskih i zemaljskih prometnih koridora
4. Prioritet – Upravljanje i politički dogovor
 
  • Integrirano upravljanje obalnim područjem i pomorsko prostorno planiranje – pronalaženje mehanizma koordinacije između lokalnih, nacionalnih i teritorijalnih tijela za bolji politički dogovor te analiza postojećeg stanja
Prihvatljivi prijavitelji:
  • Za prioritete 1-3: sveučilišta i istraživački instituti, laboratoriji, strukture civilnog društva, privatna poduzeća (unutar de minimis pravila) te druge strukture koje imaju odgovarajuće kompetencije
  • Za prioritet 4: lokalne, regionalne i državne vlasti (ili njihove udruge)
Projekti unutar poziva moraju biti provedeni u roku od jedne godine.
Dokumenti:
ATTACHMENT SIZE

Dokumentacija.zip

4.33 MB
Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25