16:42:19 | 15.10.2013

Ministarstvo uprave održalo konzultacije s predstavnicima Europske komisije vezane za korištenje sredstava iz strukturnih fondova EU

U Ministarstvu uprave održane su tehničke konzultacije predstavnika Europske komisije s predstavnicima tijela lokalne, državne i javne uprave, pravosudnim tijelima, te socijalnim partnerima kao što su organizacije civilnog društva, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora, predstavnici sindikata i drugi, a vezano uz korištenje sredstava iz strukturnih fondova EU. Naime, državama članicama EU dostupna su sredstva europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova i Republika Hrvatska je u ovom trenutku u procesu pripreme Partnerskog sporazuma i operativnih programa za korištenje fondova u financijsko razdoblju 2014. – 2020. U tom procesu tematski cilj „Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i dionika i učinkovita javna uprava“ kojeg pokriva Tematska radna skupina VI jedan je od investicijskih prioriteta za Republiku Hrvatsku, kojom koordinira Ministarstvo uprave.
U procesu pripreme za korištenje ESI fondova za financijsko razdoblje 2014. – 2020. uspostavljen je novi mehanizam za uspješno korištenje sredstava na razini EU – ispunjavanje preduvjeta za korištenje ESI fondova. Slijedom toga, Republika Hrvatska također treba uzeti u obzir određene preduvjete koje valja ispuniti prije korištenja fondova ili u prvim godinama korištenja. Preduvjeti za svaki pojedini tematski cilj zrcale se u Prijedlogu EK za Hrvatsku za novo proračunsko razdoblje 2014. – 2020. (Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in Croaita for the period 2014-2020).
Slika: google imeges
Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25