16:42:16 | 17.10.2013

Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva

lada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. rujna 2013. godine donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva. Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva (NSP) izrađen je u skladu sa zahtjevima Uredbe (EZ br. 1198/2006) o Europskom fondu za ribarstvo i ostalim odredbama i ciljevima u sklopu Zajedničke ribarstvene politike EU.
Dokument opisuje stanje cjelokupnog sektora ribarstva, daje strateške odrednice, identificira ciljeve, smjernice razvoja i izvore financiranja za 2013. godinu (sadašnje programsko razdoblje), te daje opću viziju perspektive razvoja hrvatskog ribarstva u okviru sljedećeg programskog razdoblja (od 2014. do 2020. godine), uzimajući u obzir ključne elemente reformirane Zajedničke ribarstvene politike EU.
Sadašnje programsko razdoblje obuhvaća period od 2007. do 2013. godine, a u sljedećem programskom razdoblju (od 2014. do 2020. godine), mjere strukturne politike u ribarstvu provodit će se kroz Europski fond za pomorstvo i ribarstvo.
S obzirom da programsko razdoblje obuhvaća period od datuma pristupanja do 31. prosinca 2013. godine (s provedbom do 31. prosinca 2015. godine), predviđeno je da u tom periodu Republika Hrvatska koristi sredstva iz Europskog fonda za ribarstvo, IPARD programa i nacionalnog proračuna za ostvarenje sljedećih prioriteta i ciljeva :
1. Prilagodba ribarske flote
  • Cilj: Uspostava održive ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i raspoloživih ribolovnih resursa
2. Održivi razvoj akvakulture
  • Cilj: Povećanje proizvodnje i jačanje konkurentnosti akvakulture
3. Održivi razvoj prerade i marketinga proizvoda ribarstva i akvakulture
  • Cilj: Jačanje prerađivačkih i tržišnih kapaciteta
4. Unapređenje administracije u ribarstvu i sektora za korištenje strukturne potpore kroz Tehničku pomoć
  • Cilj: Poboljšanje administrativnih kapaciteta i informiranosti dionika sektora
Slika: google images
Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25