16:42:04 | 21.10.2013

Objavljen je natječaj MINGO: Operativni program regionalnih potpora za ulaganja u opremu za 2013. godinu

Datum objave:

16.10.2013.

Datum završetka natječaja:

05.11.2013.

 

Tip sredstava:

Bespovratna sredstva (darovnice)

Sektor:

Ekonomija i poduzetništvo

 

Regija:

Hrvatska

Budžet:

120.000.000,00 kn

 

Kratak opis natječaja:

Natječaj je objavljen od strane Ministarstva gospodarstva s ciljem dodjele sredstava potpore sukladno Operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu.

 

Prihvatljivi korisnici:

Na natječaj se mogu prijaviti mali, srednji i veliki poduzetnici iz svih sektora gospodarstva čije je osnivanje i ustroj propisan Zakonom o trgovačkim društvima te koji su 31.3.2013. ili 30.6.2013. zapošljavali minimalno 20 radnika na poslovima pretežite djelatnosti.

 

Potpora se može dodijeliti za materijalna ulaganja s ciljem:

  • osnivanja nove proizvodne djelatnosti
  • razvoja novih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa
  • temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti
  • značajnog poboljšanja i modernizacije već postojećeg proizvoda, proizvodnog procesa ili usluge s višom dodanom vrijednosti
  • proširenja već postojeće poslovne djelatnosti

 

Prihvatljiva ulaganja su materijalna ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju koja podliježu ispunjavanju slijedećih uvjeta:

  • mora se koristiti isključivo u poslovnoj djelatnosti koja prima regionalnu potporu i na lokaciji primatelja potpore
  • mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina)
  • mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima
  • mora biti uključena u imovinu poduzetnika odnosno iskazati se u bilanci stanja poslovne djelatnosti primatelja regionalne potpore najmanje pet godina (odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika)

Maksimalan iznos potpore po pojedinom poduzetniku ne može biti veći od 3.000.000,00 kuna.
Potpore se dodjeljuju za projekte koji će započeti nakon odobrenja potpore s rokom završetka najkasnije do 30.06.2015. godine.

 

Link za prijavu: http://natjecaj.mingo.hr/

Izvor: http://www.mingo.hr/default.aspx?id=12

 

Dokumenti:

Operativni program regionalnih potpora za ulaganja u opremu za 2013. godinu

Javni natječaj po Operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu

Online prijava na javni natječaj po operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu 2013. godine

Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25