16:41:58 | 23.10.2013

Promicanje seksualnog zdravlja i prava – opći pristup reproduktivnom zdravlju

Referenca:
EuropeAid/134837/C/ACT/Multi
Datum objave:
22.10.2013.
Datum završetka natječaja:
10.12.2013.
Status:
Sektor:
Budžet:
28.000.000,00 €
Kratak opis natječaja:
Opći cilj natječaja je doprinos smanjenju siromaštva i poboljšanje dobrobiti ljudi u zemljama u razvoju kroz bolje reproduktivno zdravlje i informiranje o planiranju obitelji.
Specifičan cilj je doprinos boljem  univerzalnom pristupu reproduktivnog zdravlja, MDG 5.B, u zemljama u razvoju koje imaju najgore pokazatelje.
Prioritet se daje mjerama koje:
  • Jasno identificiraju i usmjeravaju na najugroženije osobe s najmanjim pristupom reproduktivnom zdravlju
  • Ostvaruju usku suradnju sa javnim sektorom u zemlji u kojoj se radnja odvija, uključujući ih kao partner, te podržavaju provedbu javne politike i izgradnju smještajnog kapaciteta s ciljem boljeg pristupa seksualnom reproduktivnom zdravlju
Prihvatljivi prijavitelji:
  • Pravne osobe
  • Neprofitne osobe
  • Nevladine organizacije (organizacije civilnog društva, organizacije koje predstavljaju nacionalne i/ili etničke manjine, zadruge, sindikati, organizacije koje predstavljaju gospodarske i socijalne interese, organizacije za borbu protiv korupcije i prijevara te promicanje dobrog upravljanja, lokalne organizacije uključene u decentralizirane regionalne suradnje i integracije, potrošačke organizacije, organizacije žena i mladih, kulturne i znanstvene organizacije, sveučilišta, crkve, vjerske zajednice, mediji, nezavisne političke zaklade)
  • Lokalne vlasti
Prijavitelji moraju imati najmanje 5 godina iskustva u području rada koje se odnosi na natječaj, biti uspostavljeni u državi članici EU ili zemlji u razvoju gdje se radnja odvija te biti izravno odgovorni za pripremu i upravljanje projektnim aktivnostima, tj. ne djelovati kao posrednik.
Tražena sredstva moraju biti unutar minimalnih i maksimalnih iznosa:
  • Minimalan iznos: 2.000.000,00 €
  • Maksimalan iznos: 6.000.000,00 €
Maksimalna stopa sufinanciranja projekta je 80%, dok je za aktivnosti koje se provode isključivo u najnerazvijenijim zemljama i drugim zemljama s niskim dohotkom, moguće sufinanciranje do 90% opravdanih troškova projekta.
Planirano trajanje projekta je između 36 i 60 mjeseci.
Dokumenti:
ATTACHMENT SIZE

Guidelines for grant applicants.pdf

480.17 KB

Dokumentacija.zip

1.59 MB
Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25