16:41:45 | 25.10.2013

Najava natječaja – Konkurentnost malih i srednjih poduzeća: Proizvodnja i turizam

NAJAVLJEN

Regija:
Budžet:
30.000.000,00 €
Podaci o ugovarateljskom tijelu:
Kratak opis natječaja:
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU najavilo je raspisivanje natječaja do kraja 2013. godine u okviru Operativnog programa regionalna konkurentnost, koji se financira iz Europskoj fonda za regionalni razvoj (EFRR):
Prihvatljive aktivnosti:
1. Modernizacija proizvodnje
 • Proširenje postojeće proizvodnje, proširenje proizvodnog programa na nove proizvode ili temeljitu promjenu u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće proizvodnje
 • Kupnja novih tehnologija i opreme radi uvođenja novih procesa/metodologija proizvodnje, uvođenja rezultata istraživanja i razvoja u proizvodnju koje će dovesti do poboljšanja u proizvodnji i/ili preradi te samim time i do kvalitetnijih proizvoda i više produktivnosti
 • Modernizacija, izgradnja ili dogranja poslovnih zgrada (izravno povezano s proizvodnjom dobara ili usluga)
 • Ulaganja u inovativne tehnologije čijom primjenom se povećava produktivnost, energetska učinkovitost te smanjuje utjecaj na okoliš
 • Uklanjanje ili sprečavanje šteta fizičkom okolišu ili prirodnim resursima kao posljedica proizvodnog procesa, smanjenje opasnosti od takvih šteta ili aktivnosti koje će voditi do učinkovitijeg korištenja prirodnih resursa uključujući mjere uštede energije i korištenje obnovljivih izvora energije
 • Postizanje energetske učinkovitosti kroz aktivnosti koje omogućavaju smanjenje korištenje količine energije u proizvodnom ciklusu
2. Održivi turizam
 • Povećanje učinkovitosti malih i srednjih poduzeća u sektoru turizma kroz poboljšanje strukture smještajnih kapaciteta i prateće komplementarne infrastrukture
 • Izgradnja novih te osuvremenjivanje i unaprjeđenje kvalitete postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata (hotel i aparthotel s 3 i više zvjezdica, hotel baština i pansion standard i comfort), te njihovih pripadajućih pomoćnih objekata namijenjenih pružanju dodatnih usluga (npr. sastanci, kongresi, konferencije i izložbe /MICE/, slobodno vrijeme i rekreacija, sport i zdravlje, medicinske, spa, wellness usluge), a sve u svrhu povećanje posjećenosti i konkurentnosti objekata
 • Modernizacija, izgradnja, dogradnja smještajnih kapaciteta u svrhu povećanja popunjenosti i konkurentnosti objekata
 • Ulaganja vezana za postizanje standarda EU u zaštiti okoliša
Prihvatljivi korisnici: 
 • Poduzetnik, pravna ili fizička osoba
 • Subjekt malog gospodarstva koji ima sjedište na području Republike Hrvatske, pozitivno je poslovao u 2012. godini, ima podmirene obveze prema državi i zaposlenicima, nije koristio IPARD program ili drugu vrstu državne potpore za isti projekt, registran je po NKD u jednom od prihvatljivih sektora industrija i usluge ili turizmu
Maksimalna stopa sufinanciranja je 50% za srednja te 60% za mala i mikro poduzeća.
Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po projektu je od 500.000 do 3.500.000 eura.
Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25