15:41:44 | 28.10.2013

Novi natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

Cilj pozivnog natječaja je unapređenje i proširenje djelokruga aktivnosti i poslova u partnerskom programu Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: DEM) kako bi se omogućilo pokretanje novog modela provedbe natječaja za financiranje programa i projekata udruga od 2014. godine sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 1. kolovoza 2013. godine i Odluci Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva od 20. rujna 2013. godine.
Ponude za provođenje DEM-a mogu podnijeti isključivo zaklade registrirane u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u jednoj od utvrđenih regija.
Unaprijeđeni DEM provoditi će se u sljedećim regijama (veći broj povezanih županija):
  • Regija A: za županije Zagrebačku i Grad Zagreb, Sisačko-moslavačku, Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku
  • Regija B: za županije Međimursku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku i Varaždinsku
  • Regija C: za županije Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku, Zadarsku i Dubrovačko-neretvansku
  • Regija D: za županije Primorsko-goransku, Istarsku, Ličko-senjsku i Karlovačku
  • Regija E: za županije Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Požeško-slavonsku i Brodsko-posavsku
Zaklade koje se mogu prijaviti na ovaj pozivni natječaj trebaju biti:
  1. Javne ili privatne zaklade čija svrha osnivanja sadrži i podršku razvoju civilnoga društva u cjelini ili najmanje u jednom programskom području djelovanja organizacija civilnoga društva
  2. Aktivne i djelovati najmanje 1 (jednu) godinu od dana registriranja do dana raspisivanja ovog pozivnog natječaja s iskustvom dodjele financijskih podrški organizacijama civilnoga društva i/ili pojedincima
  3. Održive u svom djelovanju što treba biti vidljivo iz dokumenta kojim je utvrđena strategija djelovanja zaklade
  4. Upisane u Registar neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj koji se vodi pri Ministarstvu financija
Ukupan iznos koji se može ostvariti temeljem ovog pozivnog natječaja za jednu regionalnu zakladu je od 300.000,00 kn do 500.000,00 kn na godišnjoj razini za operativne troškove provedbe DEM-a.
Rok za podnošenje ponuda je do 18. studenoga 2013. godine.
Slika: google images
Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25