15:41:40 | 28.10.2013

Usvojena Strategija razvoja poduzetništva u RH od 2013. do 2020. godine

Hrvatski sabor je 25. listopada 2013. godine usvojio Strategiju razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. – 2020. Radi se o prvom nacionalnom strateškom dokumentu koji sustavno i dugoročno obuhvaća sektor malog gospodarstva te ga usmjerava prema postavljenim ciljevima.

Opći cilj Strategije je povećanje konkurentnosti malog gospodarstva u RH što će se iskazati kroz povećanje bruto dodane vrijednosti po zaposleniku malog gospodarstva za 40 posto do 2020. godine. Strategija definira 5 ključnih strateških ciljeva. Jedan od ciljeva je povećanje udjela malog i srednjeg poduzetništva u bruto domaćem proizvodu sa sadašnjih 51,6 na 62 posto što se namjerava postići većim ulaganjima u istraživanje i razvoj, povećanjem inovativnosti i izvoza te razvojem poslovnih mreža.
Ostali strateški ciljevi usmjereni su na poboljšanje pristupa financijskim sredstvima za malo gospodarstvo za 40 posto, aktivnu promociju poduzetništva, poboljšanje poduzetničkih vještina te unaprjeđenje poduzetničkog poslovnog okruženja kako bi se u tom dijelu Hrvatska pozicionirala među prvih 50 zemalja u svijetu.
Za ostvarenje ciljeva ove Strategije, poduzetnicima će iz Europskog fonda za regionalni razvoj u razdoblju 2014-2020 na raspolaganju biti oko milijardu eura, a također će se nastaviti provoditi nacionalne mjere iz Poduzetničkog impulsa.
Slika: google images
Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25