15:41:32 | 29.10.2013

Najavljen natječaj MRRFEU – Poslovna infrastruktura

Status:
Regija:
Budžet:
26.500.000,00 €
Podaci o ugovarateljskom tijelu:
Kratak opis natječaja:
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU najavilo je raspisivanje natječaja do kraja 2013. godine u okviru Operativnog programa regionalna konkurentnost, koji se financira iz Europskoj fonda za regionalni razvoj (EFRR).
Cilj natječaja je pružiti podršku lokalnoj i regionalnoj samoupravi i drugim prihvatljivim korisnicima:
 • U izgradnji/dogradnji javne poslovne infrastrukture kojom se pridonosi privlačenju poduzetnika, osobito MSP te stvaranju novih radnih mjesta
 • U izgradnji/dogradnji javne turističke infrastrukture, osobito one kojom se pridonosi produljivanju turističke sezone, razvoju selektivnih oblika turizma, raznolikosti turističke ponude, razvoju gospodarstva i stvaranju novih radnih mjesta
Prihvatljive aktivnosti:
 • Ulaganja u izgradnju, obnovu ili širenje osnovne poslovne infrastrukture u postojećim poslovnim zonama gdje nedostatak infrastrukture predstavlja prepreku za razvoj MSP
 • Uspostava ili razvoj poduzetničkih potpornih organizacija na regionalnoj razini (poslovne zone, gospodarske zone, poslovni inkubatori, centri za transfer tehnologije i sl.)
 • Ulaganja u javnu turističku infrastrukturu (infrastrukturna i kapitalna ulaganja) te ulaganja u poboljšanje kvalitete usluga
 • Potporne usluge kojima se maksimizira učinak investicija, upravljanje projektom, vidljivost projekta i sl.
Prihvatljivi korisnici: 
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) i njihove razvojne agencije
 • Nacionalne/regionalne/lokalne javne institucije ili udruženja
 • Druge regionalne poslovne potporne organizacije i institucije koje zastupaju poslovnu zajednicu, gospodarstvo, profesionalna udruženja, gospodarske komore, obrtničke komore, udruženja zadruga
 • Javna poduzeća u vlasništvu JLP(R)S
 • Nacionalne/regionalne/lokalne turističke zajednice i udruženja
 • Neprofitne organizacije iz privatnog sektora kao što su organizacije civilnog društva, zaklade i udruženja, uključujući profesionalne udruge
 • Nacionalno uspostavljena tijela s lokalnom nadležnosti (npr. nacionalni parkovi i parkovi prirode)
Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po projektu je od 1.000.000 do 10.000.000 eura.
Maksimalno trajanje projekata je 30 mjeseci.
Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25