15:41:30 | 04.11.2013

Natječaj Ministarstva gospodarstva za ulaganja u opremu otvoren do 5. studenog

Natječaj je objavljen od strane Ministarstva gospodarstva s ciljem dodjele sredstava potpore sukladno Operativnom programu regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. godinu. Mogu se prijaviti mali, srednji i veliki poduzetnici iz svih sektora gospodarstva čije je osnivanje i ustroj propisan Zakonom o trgovačkim društvima te koji su 31.3.2013. ili 30.6.2013. zapošljavali minimalno 20 radnika na poslovima pretežite djelatnosti.
Potpora se može dodijeliti za materijalna ulaganja s ciljem:
  • Osnivanja nove proizvodne djelatnosti
  • Razvoja novih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa
  • Temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti
  • Značajnog poboljšanja i modernizacije već postojećeg proizvoda, proizvodnog procesa ili usluge s višom dodanom vrijednosti
  • Proširenja već postojeće poslovne djelatnosti
Maksimalan iznos potpore po pojedinom poduzetniku ne može biti veći od 3.000.000,00 kuna.
Slika: google images
Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25