15:41:01 | 12.11.2013

Do 8. prosinca otvoren postupak strateške procjene Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije 2014.-2020

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije započelo je postupak strateške procjene Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije 2014.-2020., a savjetovanje sa zainteresiranom javnošću potrajat će do 8. prosinca 2013. godine. Prema odluci Vlade Republike Hrvatske od 29. kolovoza 2013. o Operativnim programima za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020., utvrđena su tri Operativna programa: iz područja konkurentnosti i kohezije, iz područja učinkovitih ljudskih resursa, te iz područja tehničke pomoći.
Opći ciljevi koji se trebaju postići Operativnim programom iz područja konkurentnosti i kohezije su: ulaganja primarno u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) te potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.
Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije 2014-2020 obuhvatit će aktivnosti iz deset tematskih ciljeva predviđenih Uredbom Europske komisije o Strukturnim instrumentima za razdoblje 2014.-2020.:
 1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
 2. Jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika
 4. Podrška približavanju prema ekonomiji utemeljenoj na niskim emisijama CO2 u svim
  sektorima
 5. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama, prevencija te upravljanje rizicima
 6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
 7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla na ključnoj infrastrukturi prometne
  mreže
 8. Promicanje održivog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage
 9. Promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva
 10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
Financiranje Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. predviđeno je iz dva fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Predviđeni prostorni obuhvat Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. je cijelo područje Republike Hrvatske. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za pripremu Operativnog programa iz područja konkurentnosti i kohezije.
Slika: google images

 

Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25