15:40:38 | 19.11.2013

Održan sastanak dionika projekta REPUBLIC MED

U Maloj vijećnici Zadarske županije 18.11.2013. godine, u organizaciji Razvojne agencije Zadarske županije i tehničkog partnera u projektu  Instituta Hrvoje Požar, održan je sastanak dionika projekta REPUBLIC MED (REtrofitting PUBlic spaces in intelligent MEDiterranean Cities). Europskom Direktivom o energetskoj učinkovitosti 27/2012/EC i Drugim nacionalnim planom energetske učinkovitosti Republike Hrvatske iz 2011. godine predviđena je energetska obnova  godišnje najmanje 3% površina u javnom vlasništvu. Ove odredbe zahtjevaju zajedničko djelovanje, javne uprave na uspostavi i praćenju mehanizama provedbe, tehničkih stručnjaka u izradi tehničkoo-ekonomskih analiza, te građevinskog sektora koji poznaje nove tehnologije i materijale. Upravo na suradnji navedenih ključnih dionika se temelje aktivnosti projekta REPUBLIC MED.

 

Na sastanku su predstavnicima jedinica loklane samouprave pojašnjeni dosadašnje rezultati projekta i planirani paket aktivnosti koji uključuje organizaciju rada u fokus grupama. Grupa stručnjaka  bi  uz pomoć  vanjskih eksperata sudjelovala u izradi metodologije za analizu obnove javnih zgrada i otvorenih prostora. Projektom će se tako ocijeniti  učinkovitost postojećih nacionalnih alata i metoda na odabranim pilot primjerima javnih zgrada i javnih prostora u Zadrskoj županiji. Sve prednosti učinkovitog korištenja energije usmjerene su na povećanje ugodnosti boravka u javnim zgradama i otvorenim prostorima, a praktične informacije iz provedenih istraživanja promovirati će se širokoj javnosti.  Slijedom ovog izlaganja, sudionici sastanka su pozvani da predlože odgovarajuće prostore, 3 zgrade i 2 javna prostora, a u skladu s definiranim kriterijima. Predstvanci Grada Zadra pokazali su interes i dogovorili se predložiti projetnom timu nekoliko prioritetnih lokacija. Predstavnica Grada Obrovca Gordana Renić  iznijela je nekoliko projekata vezanih za energetsku učinkovitost javnih zgrada u vlasništvu Grada Obrovca za koje je Grad dobio bespovratna sredstva. Ovi projekti su istaknuti kao primjeri dobre prakse te je prihvaćen prijedlog da se isti promoviraju na Danima otvorenih vrata koji su predviđeni u sklopu projekta, a  radi podizanja svijesti građana o energetskoj učinkovitosti. Zaključno je dogovoreno da jedinice lokalne samouprave predlože pilot lokacije, a nakon odabira pilot lokacija od strane projektnog tima, predstvanici odgovarajućih JLS-a biti će uključeni u rad fokus grupa.

Last modified on Wednesday, 26 June 2019 09:25