13:08:03 | 07.03.2022

Završena provedba projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir''

Provedba projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir'' uspješno je privedena kraju 5. ožujka 2022. godine.

Cilj projekta bio je doprinijeti većoj stopi iskoristivosti otpada i nižoj emisiji stakleničkih plinova u okoliš te ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu.

Projekt je prijavljen na Poziv „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“. Ukupna vrijednost projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir'' iznosi 1.734.880,00 HRK, a Europska unija ga je u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Kohezijskog fonda sufinancirala iznosom od 1.474.648,00 HRK. Provedba projekta trajala je 12 mjeseci.

U sklopu projekta nabavljena su specijalna dva nova komunalna vozila sa dvije komore za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i plastike.

Također, u sklopu projekta u Viru je održana edukativno-informativna javna tribina na kojoj su se građani informirali o svim mogućnostima za odvojeno prikupljanje otpada te su se i upoznali s mjerama, načinima i postupcima za odvajanje otpada. S ciljem poticanja razvoja pozitivnih navika postupanja s otpadom kod djece, održana je i radionica u dječjem vrtiću Smješko.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA pružila je tvrtki Čisti otok. d.o.o. tehničku pomoć u pripremi projektnog prijedloga kao i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme ne stvaraju financijski teret za prijavitelja. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.