14:51:05 | 02.03.2022

Na Viru održana javna tribina "Tehnološke mogućnosti odvojenog prikupljanja otpada"

Kao jedna od aktivnosti projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za Čisti otok d.o.o. Vir“ u srijedu, 23. veljače 2022. godine, u Općinskoj vijećnici Općine Vir održano je edukativno predavanje za građane. Tribinu su organizirali virsko komunalno poduzeće Čisti otok d.o.o i udruga Eko Zadar.

Kuhinjski otpad, plastika, papir i kartonski otpad čine oko 80 posto ukupno stvorenog otpada, pa je njihovo odvajanje ne samo nužnost i osnovni uvjet za sprječavanje nastanka otpada, nego i ekonomska dobrobit za svakog pojedinca i obitelj.

Atana Grbić Martinović iz Eko Zadar i direktor Čistog otoka d.o.o. Željan Kalac ukazali su, među ostalim, na činjenicu kako je virsko komunalno poduzeće na dobrom putu kada je u pitanju infrastruktura za odvojeno prikupljanje otpada. Čisti otok d.o.o. tako je u sklopu EU projekta nabavio dva posebna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, plastike i papira, a od prošlog tjedna počelo se s dijeljenjem žutih i plavih kanti za razvrstavanje.

„Istraživanja su pokazala kako je postojanje kanti za razvrstavanje otpada unutar 100 metara od korisnika daleko najefikasniji način odvajanja otpada, a na Viru sada postoji ta mogućnost. Razdvajanje otpada kod ljudi rađa dobar osjećaj, pa zapravo nema razloga ne odvajati otpad, jer prikupljanje frakcija otpada dovodi do veće stope recikliranja. No ključno je informiranje i educiranje stanovništva od onih najmlađih do umirovljenika.“ - poručila je Grbić Martinović i potom pojasnila: „Ne postoji izbor i nema alternative odvajanju otpada, jer otpad nije problem koji će riješiti netko drugi. Neće to napraviti općina, grad, županija ili država, to mogu samo ekološki osviješteni ljudi.“ - dodala je. U tom kontekstu komunalna poduzeća osiguravaju tehnološke uvjete i mogućnosti za odvojeno prikupljanje otpada, a taj je posao za stanovnike otoka odradio Čisti otok d.o.o.

„Imali smo nered na otoku i divlje deponije zbog neodgovornog ponašanja ljudi, kao u slučaju zelenih otoka, no sada smo uspjeli izgraditi sustav za odvajanje otpada. Uz postojeći sustav, a to su kolorirane vrećice, sada dijelimo plave i žute kante građanima kako bi razdvajali otpad. Kante dolaze s čipom kako bi nam poslužile za statističko praćenje razdvajanja, ali neće biti naplate. Pored toga izgradit ćemo reciklažno dvorište i sortirnicu.“ - najavio je direktor Kalac trenutne aktivnosti i buduće korake Čistog otoka d.o.o. Javnoj tribini prisustvovalo je pedesetak zainteresiranih građana.

Ovim je projektom Čisti otok d.o.o. nabavio posebno dizajnirana i bogato opremljena vozila za odvojeno prikupljanje otpada s dva spremnika, jedan za papir od dva do tri kubika i ostatak za plastiku, čime je virsko komunalno poduzeće osiguralo efikasnije prikupljanje i odvajanje otpada. Projekt je uključio i aktivnosti Čistog otoka d.o.o. na promoviranju odvajanja otpada.

Projekt traje od 5. ožujka 2021. do 5. ožujka 2022., a sufinanciran je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.734.880,00 kuna, od čega sufinanciranje EU iznosi 85 posto.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator, u suradnji s prijaviteljem, pripremila je i prijavila projekt te sudjeluje i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Last modified on Wednesday, 02 March 2022 14:52