15:50:49 | 29.09.2020

Za „Poželi i stiže ti zaželi“ odobreno 557.080 kuna

Gradskom društvu Crvenog križa Biograd na Moru odobreno je EU financiranje projekta „Poželi i stiže ti zaželi“. Naime, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je šestu Odluku o financiranju projekta u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi - program zapošljavanja žena-faza II“.

Odlukom o financiranju, odobrena su sredstva za 49 projekata u vrijednosti 56.893.542,64 HRK. Među 49 projekata za koje je odobreno financiranje je i projekt „Poželi i stiže ti zaželi“ ukupne vrijednosti 557.080,00 HRK. Projekt je prijavljen je u okviru otvorenog trajnog Poziva za odjelu bespovratnih sredstava „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza II“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali.

Opći cilj je projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena u lokalnoj zajednici kroz pružanje socijalnih usluga krajnjim korisnicima radi povećanja njihove socijalne uključenosti. Provedbom projekta postići će se  integracija nezaposlenih žena na tržište rada, motivacija nezaposlenih žena te ublažavanje socijalnih posljedica njihove nezaposlenosti i obrazovanja. Također, kroz projekt će se nastojati ukloniti potreba za institucionalizacijom 38 starijih osoba na način da će im novozaposlene žene pružiti potrebnu pomoć u vlastitom domu.

Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator, u suradnji s prijaviteljima, pripremila je i prijavila projekt te će sudjelovati i u njihovoj provedbi. Angažman Agencije na ovim projektima omogućava projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Tagged under