17:23:14 | 28.08.2020

Predstavljen projekt obnove bivše crkve sv. Nikole u Zadru

Crkva sv. Nikole, Zadar Crkva sv. Nikole, Zadar

U petak 28. kolovoza 2020. godine, u prostoru crkve sv. Nikole, na adresi Božidara Petranovića 1 u Zadru, početnom konferencijom najavljena je provedba projekta "Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru".

Ovom prilikom na samom početku, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru Mladen Pešić, zahvalio se svima koji su omogućili da se uopće krene u realizaciju ovog projekta. A to su ministarstvo Kulture i medija, zatim UNESCO, Grad Zadar, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA te Turistička zajednica Grada Zadra.

Ravnateljica Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVE Marina Dujmović Vuković, naglasila je da kada se projekt obnove privede kraju bit će dostupan i široj publici, a ne samo znanstvenoj zajednici.

Gradonačelnik Grada Zadra Branko Dukić iznimno je zadovoljan realizacijom ovog projekta jer je ovaj projekt samo jedan od brojnih kojima se obnavljaju objekti zadarske povijesne jezgre.

Siniša Šešum iz UNESCO-vog ureda u Sarajevu prisutnima se obratio putem video poruke kojom je naglasio veliku važnost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru u očuvanju kulturne baštine cijelog Jadrana.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek od samih početak uključena je u ovaj projekt, a cilj samog projekta je da hrvatska podvodna arheologija i Zadar postanu centar svjetske podvodne arheologije. Međunarodni Centar danas ima veliki ugled u svijetu i prepoznate su ambicije samog Centra tako da je nakon 13 godina od osnutka Međunarodni centar za podvodnu arheologiju ušao u posljednju fazu gdje će se obnovom kompleksa crkve sv. Nikole dobiti potrebni prostori.

Obnova kompleksa bivše crkve i samostana sv. Nikole u Zadru iznimno je važan projekt ne samo za Zadar već i za cijeli Mediteran. O kakvom projektu je riječ te koji je njegov značaj ovom prilikom prezentirali su ravnatelj Pešić, Nika Cohen iz Agencije ZADRA NOVA te arhitekt Ante Uglešić koji je predstavio projekt od idejne faze do građevinskog projekta.

Provedba projekta započela je 1. svibnja 2020. godine, a završava 31. prosinca 2022. godine. Sama priprema započela je 2014. godine, kada su Ministarstvo kulture i medija, UNESCO i Grad Zadar uložili gotovo 2,5 milijuna kuna u izradu projektne dokumentacije i arheološka istraživanja unutar ovog kompleksa.

Bespovratna EU sredstva odobrena su zadarskom Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju za spomenuti projekt, koji osim obnove, za cilj ima i valorizaciju samog kompleksa. Provedbom projekta doći će do povećanja zapošljavanja i turističkih prihoda te unaprjeđenja kulturne baštine kroz stvaranje novog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra. Osigurat će se obnova postojećih i izgradnja novih prostora Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA), njihovo opremanje i prilagodba novim sadržajima s primarnom svrhom unapređenja kulturnog, obrazovnog i znanstvenog segmenta MCPA u Zadru kao i implementacija ostalih potrebnih aktivnosti na projektu. Partner na projektu je Turistička zajednica grada Zadra koja će aktivno sudjelovati na promidžbi i vidljivosti projekta. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Kroz program „Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar“, u okviru Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Ukupna vrijednost projekta je 29.985.487,36 kuna od čega bespovratna sredstva iznose 25.487.664,25 kuna, dok je preostalih 4.497.823,11 kuna osiguralo Ministarstvo kulture i medija RH.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je u suradnji s prijaviteljem pripremila i prijavila projekt te će sudjelovati i u provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelja i partnera. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Last modified on Friday, 28 August 2020 17:44