Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja…
12:02:26 | 09.12.2019
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini Ukupan iznos …
10:30:42 | 05.12.2019
Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt SOS – Surađuj i ostvari sebe, Kodni broj: UP.01.3.1.01.0084, Programa dodjele potpora za samozapošljavanje koji sadrži kriterije dodjele i Programa potpora male vrijednosti objavljuje  javni…
16:16:45 | 26.11.2019
Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga 2019CE16BAT117 Potpora mjerama informiranja koje se odnose na kohezijsku politiku EU-a. Glavni je cilj poduprijeti sastavljanje i širenje informacija i sadržaja povezanih s kohezijskom politikom EU-a.  Prihvatljivi podnositelji (glavni podnositelj, supodnositelji i,…
14:30:21 | 23.11.2019
Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se osmi  ponovljeni N A T J E Č A J Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“   1.…
19:21:19 | 20.11.2019
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova sukladno Odluci o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko–konzularnih predstavništava RH…
14:52:15 | 28.10.2019
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u pilot projektu „U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion, ASOC“ na mrežnoj stranici Ministarstva: https://razvoj.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-sudjelovanje-u-pilot-projektu-u-skoli-otvorene-kohezije-at-school-on-open-cohesion-asoc/4104, gdje možete pronaći svu relevantnu dokumentaciju…
14:41:17 | 24.10.2019
Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se sedmi  ponovljeni NATJEČAJ Za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila U vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji   1. Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil;…
09:36:55 | 21.10.2019
Nakon provedenog postupka po oglasu za radno mjestu voditelja odsjeka za razvoj otoka na neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, koji je 10. rujna 2019. godine objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i mrežnoj…
09:15:38 | 15.10.2019
Objavljen je Poziv za dodjelu potpora za Europske projekte suradnje 2020. Ovim Pozivom na dostavu prijedloga podržat će se Europski projekti suradnje s početkom provedbe u 2020. godini. Glavni ciljevi poziva za Potporu za Europske projekte suradnje su podizanje kapaciteta europskog kulturnog…
08:17:18 | 15.10.2019
Ministarstvo kulture RH je objavilo Poziv za programe i/ili radionice za Ruksak (pun) kulture, nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, namijenjen djeci i mladima u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu. Cilj je Poziva razvoj programa…
05:27:30 | 15.10.2019
Cilj ovog Poziva je pružanje potpore JLS dodjelom bespovratnih sredstava koja će se koristiti za sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u RH. Predmet ovog Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš…
11:54:18 | 07.10.2019