Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Lokalna akcijska grupa „Bura“ objavljuje LAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a, za Tip operacije 2.1.1. „Izgradnja i rekonstrukcija javne infrastrukture u svrhu poboljšanja kvalitete života na području LAG-a“,koji je sukladan Tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.…
11:54:50 | 03.02.2020
ACT Grupa, potporna organizacija za razvoj društvenog/impact poduzetništva, otvorila je prijave za četvrtu generaciju dobitnika potpore jednog od svojih razvojnih programa koji provodi u partnerstvu s tvrtkom Philip Morris Zagreb d.o.o.. Program „Pokreni nešto svoje“ namijenjen je poduzetnicima početnicima i…
14:04:28 | 29.01.2020
Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije zajedno s nositeljem programa njemačkim fondom Finance in Motion i jednim od najjačih svjetskih akceleratora Startup Wise Guys iz Estonije kao partnerom otvara natječaj za poduzetnike i projektne timove za sudjelovanje u Tech Boost programu.Ovaj predakceleracijski…
13:49:07 | 29.01.2020
Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini na području Republike Hrvatske. Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili…
14:10:04 | 27.01.2020
Na temelju odluke Skupštine društva od  23. travnja 2019. objavljuje se deveti  ponovljeni natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju osobnog vozila u vlasništvu Razvojne agencije Zadarske županije  ZADRA d.o.o. „u likvidaciji“ Predmet prodaje-službeno vozilo Vrsta  vozila: M1-osobni automobil; Marka vozila: Opel; Tip…
11:26:30 | 21.01.2020
Sukladno ciljevima i prioritetima Glavnog plana razvoja turizma Zadarske županije, kao glavni strateški razvojni dokument kojim se usmjerava turistički razvitak, Zadarska županija tijekom cijele godine provodi aktivnosti kojima se želi podići svijest o Zadarskoj županiji kao atraktivnoj turističkoj destinaciji te…
11:32:51 | 19.01.2020
Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2020. i 2021. („Narodne novine“, broj: 117/19), Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i…
13:19:34 | 09.01.2020
Središnji ured za šport objavio je Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2020. godini s ciljem poticanja razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje…
08:23:30 | 09.01.2020
U organizaciji Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA u utorak, 14. siječnja 2020. godine s početkom u 10:30 sati u prostoru COIN-a bit će prezentirane mogućnosti EU financiranja za javnopravna tijela i ostale prihvatljive prijavitelje u okviru Operativnog programa…
14:17:48 | 07.01.2020
Na mrežnoj stranici Strukturnih fondova objavljen Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i…
08:38:38 | 03.01.2020
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisao je JAVNE NATJEČAJE za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada u ukupnom…
10:32:48 | 23.12.2019
Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju…
12:00:33 | 12.12.2019