11:20:03 | 17.09.2020

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2021. godinu

Zadarska županija objavila je 16. rujna 2020. godine Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2021. godinu.

Prijave projektnih/programskih aktivnosti mogu podnijeti ustanove, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te ostale pravne i fizičke osobe, ukoliko će se njihove projektne/programske aktivnosti odnositi na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu, u sljedećim prioritetnim područjima:

- područje kulture,

- područje športa,

- područje tehničke kulture i

- područje prosvjete.

Rok za podnošenje prijava je od dana objave natječaja do 16. listopada 2020. godine.

U tekstu Javnog poziva opisani su uvjeti prijave, područja aktivnosti za prijavu projekata i programa, prijavna dokumentacija, rok, način i mjesto podnošenja prijava, procjena prijava, donošenje odluka te ugovaranje provedbi programskih/projektnih aktivnosti.

Tekst Javnog poziva sa svim potrebnim obrascima možete pogledati ovdje