Natječaji i javni pozivi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje raspored planiranih poziva za podnošenje prijedloga za Program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. Na mrežnim stranicama Ministarstva objavljen je plan objave poziva u 2023. godini za dva navedena programa. Raspored planiranih poziva na podnošenje prijedloga možete preuzeti na poveznici.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u svojstvu Upravljačkog tijela Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. objavljuje Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Godišnji plan objave poziva sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama. Godišnji plan objave poziva za 2023. godinu dostupan je na poveznici.

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela objavljuje Indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i aktivnosti potencijalnih korisnika. Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2023. godinu u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine možete pronaći na poveznici.

Natječaji i javni pozivi

Na stranicama Kreativne Europe objavljen je natječaj LIVEMX – otvoren natječaj za raznolikiji i održiviji europski glazbeni sektor. Svrha poziva je razvijati i ojačati europski glazbeni sektor kako bi bio prilagođeniji i relevantniji u dinamičnoj glazbenoj industriji. Predmet Poziva su podrške…
19:25:19 | 30.11.2023
U okviru Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027., 27. studenoga 2023. godine otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga za male projekte (Seed Money Facility – SMF). Kroz poziv se želi pokrenuti razvoj strateških projekta koji su u…
19:10:55 | 30.11.2023
Ministarstvo kulture i medija objavilo je na svojim stranicama Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2024. godinu. Cilj poziva je financiranje programa visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široka područja kulture…
18:56:56 | 29.11.2023
Na stranicama Ministarstva kulture i medija objavljen je Poziv za predlaganje umjetničkih programa i/ili umjetničko-edukativnih radionica za Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici…
19:37:03 | 23.11.2023
Ministarstvo prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine objavilo je 16. studenog 2023. godine Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi. Poziv se provodi na temelju…
17:52:13 | 20.11.2023
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za osiguravanje sakupljačke mreže i obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe. Predmet ovog Javnog poziva je osiguravanje sakupljačke mreže i obrade za…
08:34:35 | 20.11.2023
Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-4/23). Cilj programa je potaknuti širu primjenu sustava za korištenje sunčeve energije za proizvodnju električne energije, sukladno odredbama Zakona…
08:23:35 | 20.11.2023
Na stranici Ministarstva kulture i medija objavljena je obavijest o otvaranju Poziva na dostavu prijedloga za Kreativni inovativni laboratoriji 2024. Cilj Poziva je poticanje suradnje između audiovizualnog sektora i drugih CCS-ova kako bi se popratila njihova ekološka tranzicija i/ili poboljšala…
08:20:06 | 20.11.2023
Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljen je Javni poziv za neposredno sufinanciranje uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja. Objavljenim Javnim pozivom potiče se proizvodnja sadnog materijala potrebnog za…
08:16:42 | 20.11.2023
Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini. Cilj poziva je je nastavak pružanja potpore jedinicama lokalne…
09:54:27 | 13.11.2023
Ministarstvo turizma i sporta  objavilo je  8. studenog 2023. godine Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini.  Cilj poziva je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u…
09:52:52 | 13.11.2023
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni Poziv za (su)financiranje organizacije skupova o poljoprivredi, ribarstvu, šumarstvu, veterinarstvu i zaštiti bilja za 2023. godinu. Svrha Javnog Poziva je informiranje, promocija, razmjena znanja, inovacija i dostignuća, povezivanje proizvođača i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prodaje. Predmet…
08:30:46 | 10.11.2023
Page 1 of 62