Natječaji i javni pozivi

Natječaji i javni pozivi

Zadarska županija kao provoditelj Programa za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti mikro poduzetnicima (u daljnjem tekstu: Program) poziva mikro poduzetnike koji zadovoljavaju uvjete Programa za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti u okviru raspoloživih sredstava Županijskog proračuna za…
14:09:42 | 30.06.2022
Program transnacionalne suradnje Euro-MED poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja na dostavu prijava u okviru drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Poziv se provodi u okviru programskih prioriteta Pametniji i Zeleniji Mediteran te s njima povezanih specifičnih…
09:34:59 | 28.06.2022
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti organizacija civilnog društva (udruga). Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 6.000.000,00 kn. Pravo na sredstva Fonda za sufinanciranje projekata…
09:15:46 | 27.06.2022
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 24. lipnja 2022. godine 3. Natječaj za provedbu podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« – provedba tipa operacije 19.3.2. »Provedba aktivnosti projekta suradnje«, a sve u okviru…
09:07:15 | 27.06.2022
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila u javnom sektoru (EnU-5/22). Predmet Poziva je je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Energetski učinkovitim vozilima čija se kupnja…
09:58:40 | 21.06.2022
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano…
09:13:08 | 21.06.2022
Svrha ovog Poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz…
08:01:30 | 17.06.2022
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2022. godini. Pozivamo sve potencijalne prijavitelje na dostavu zahtjeva…
11:02:54 | 15.06.2022
Objavljen je novi Natječaj iz Programa ruralnog razvoja za provedbu tipa operacije 9.1.1 „Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“, pri čemu ukupna vrijednost raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 10 milijuna kuna. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o…
13:05:26 | 13.06.2022
Prepoznajući stratešku važnost proizvodnje mikroelektroničkih komponenti kao i potrebu za poboljšanje otpornosti europskog opskrbnog lanca u poluvodičima, a u skladu s pravilima važnih projekata od zajedničkog europskog interesa, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za iskaz interesa…
15:00:57 | 10.06.2022
Zadarska županija želi pridonijeti povećanju korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na svome području, pa je objavila Javni poziv za sufinanciranje izgradnje novih sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe na području Zadarske županije za 2022. godinu.…
09:23:35 | 02.06.2022
Zadarska županija želi pridonijeti povećanju energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na svome području te je objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava radi sufinanciranja mjera energetske obnove obiteljskih kuća na području Zadarske županije za 2022. godinu. Zgrade su odgovorne za…
09:18:16 | 02.06.2022
Page 1 of 40