Moć osjetila

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Više informacija

 • Naziv: Moć osjetila
 • Prijavitelj: Dom za starije i nemoćne osobe Zadar
 • Partner/i: Dom za odrasle osobe Sveti Frane, Općina Kali, Općina Preko
 • Uloga Agencije ZADRA NOVA: Tehnička i stručna pomoć
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.828.680,00 kuna
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Bespovratna EU sredstva: 1.828.680,00 kuna
 • Operativni program: OP "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."
 • Fond: Europski socijalni fond
 • Cilj: Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga, jačanje kapaciteta stručnjaka za rad s pripadnicima ciljanih skupina za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao i podizanje svijesti javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.
 • Aktivnosti: 1. Aktivnosti poticanja prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice kroz planiranje i razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga te jačanje kapciteta stručnjaka; Promidžba i vidljivost; Upravljanje projektom i administracija
 • Razdoblje provedbe projekta: 03.05.2021.-03.05.2023.