ZADRA NOVA ZA VAS

Svrha projekta ZADRA NOVA ZA VAS je povećati korištenje dostupnih sredstava iz EU fondova kroz pružanje potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama sa područja Zadarske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava iz EU fondova. Projektom će se dodatno osnažiti i unaprijediti kapaciteti djelatnika ZADRA NOVE.

Više informacija

  • Naziv: ZADRA NOVA ZA VAS
  • Prijavitelj: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA
  • Ukupna vrijednost projekta: 33.050.497,28 HRK
  • Intenzitet potpore: 85%
  • Bespovratna EU sredstva: 28.092.922,67 HRK
  • Operativni program: OP "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."
  • Fond: Europski fond za regionalni razvoj
  • Cilj: Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora ZADRA NOVE te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata
  • Razdoblje provedbe projekta: 1. svibnja 2019. - 31. prosinca 2023. godine