08:28:02 | 15.05.2024

Poziv na predstavljanje Programa LIFE za poslovne i znanstveno-istraživačke korisnike u Zadru

Nacionalna kontakt točka za Program LIFE pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i centrom EUROPE DIRECT Zadar organizira predstavljanje Programa LIFE za poslovne i znanstveno-istraživačke korisnike u Zadru, ponedjeljak 20. svibnja 2024. u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A, Zadar.

Program LIFE financijski je instrument Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, očuvanja prirode i djelovanja u području klime. U privitku se nalazi letak s osnovnim informacijama o Programu i njegovim tematskim područjima.

Jutarnje događanje namijenjeno je  poslovnim korisnicima koji će, osim bitnih informacija o Programu općenito, na primjerima saznati kako LIFE podupire inovativna, demonstrativna rješenja koja nude jasnu korist za klimu ili okoliš.

Nakon pauze za osvježenje slijede predstavljanja LIFE projekata hrvatskih korisnika koja čine dio obaju događanja.

Popodnevno događanje namijenjeno je korisnicima sa znanstveno-obrazovnih i istraživačkih institucija u kojem će, osim bitnih informacija o Programu općenito, na primjerima saznati o vrstama aktivnosti kakve LIFE sufinancira koje se tiču njihovih institucija.

Više o prijavi sudjelovanja na događanju i programu možete pročitati na poveznici.

Označeno u