08:13:17 | 18.08.2021

U Ravnim kotarima će se učiti o STEM znanjima

Provedba projekta AgroSTEM započela je 18. svibnja 2021. godine i trajat će 24 mjeseca. Korisnik projekta je Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari, a partneri su Veleučilište „Marko Marulić“ Knin, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“ - Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji

Ciljevi i način provedbe projekta javnosti su predstavljeni u petak 13. kolovoza 2021. godine na početnoj konferenciji koja je održana u Poljoprivrednoj zadruzi Maslina i vino (MasVin) u Polači.

Tom prilikom voditeljica ureda i dopredsjednica Udruge za ruralni razvoj "Ravni Kotari", Marta Pintur Bosna, istaknula je: „Udruga je nakon sedam godina svoga rada uspjela realizirati projekt s kojim možemo direktno djelovati na promjenu u ruralnom prostoru Zadarske županije. Veliku pomoć u pisanju i provedbi pružila nam je Razvojna Agencija  ZADRA NOVA. STEM znanja su znanja budućnosti. To su znanja koja su potrebna cijeloj Hrvatskoj i Ravnim kotarima. Cilj projekta je da ojačamo kapacitete civilnog sektora o STEM znanjima, koja će ta znanja prenositi djeci i mladima u ruralnoj sredini, projektom će se stvoriti suradnja između civilnog, javnog i znanstvenog sektora s ciljem STEM-izacije ruralnog područja. Želimo ovim projektom ciljanu skupinama i širu javnost osvijestiti koliko je potrebno biti u koraku sa svjetskim trendovima u obrazovanju, posebice zanimanjima koja su iznimno tražena. Vjerujemo da ćemo s projektom AgroSTEM ruralnom prostoru Zadarske županije pružiti nova znanja koja će poljoprivrednu proizvodnju, turizam i dodatne sadržaje  plasirati na veći nivo.“

Agencija ZADRA NOVA sudjelovala je u pripremi i prijavi projekta te će sudjelovati i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt ZADRA NOVA ZA VAS je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

"STEM ili kratica za engleske pojmove - znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika - označava područja koja su prepoznata kao zanimanja budućnosti.  Svijet oko nas se mijenja, tehnologije i znanja napreduju, a kako bi bili konkurentni i mi se moramo mijenjati. Na to nas još više trebaju poticati rezultati međunarodnih istraživanja koji nas kao zemlju najčešće svrstavaju na europsko začelje u različitim mjerenjima od uspjeha školarca do opremljenosti škola. Projekti financirani bespovratnim EU sredstvima prilika su da to promijenimo. Popularizacijom STEM-a među djecom i mladima radimo na stvaranju budućih stručnjaka koji će biti nositelji razvoja. Da bi to postigli nužno je i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koji su uz obitelj i obrazovne institucije važni sudionici u životnu djece i mladih. Projekti kako što je AgroSTEM put su koji nas vodi sa začelja europskih ljestvica prema vrhu. Ljudske kapacitete imamo, samo im treba omogućiti uvjete za rad i razvoj. Agencija ZADRA NOVA kao regionalni koordinator na raspolaganju je kako bi u tome pomogla.“ – kazala je ravnateljica Agencije Marina Dujmović Vuković.

Provedbom projekta osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a te će se unaprijediti kapaciteti organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. Također, unaprijedit će se suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.

„Osnovno polazište našeg projekta je problem nedovoljnog prihvaćanja, a samim time i nedovoljnog korištenja tehnologije u razvoju poljoprivrede. Također, možemo reći, iako postoji puno potencijala i puno zainteresiranih strana još uvijek je nedovoljno razvijena suradnja između relevantnih dionika, institucija. Prema tome, još uvijek nije razvijen jedan cjeloviti program za popularizaciju STEM-a kao pokretača ruralnog razvoja. Ovim projektom mi ćemo to promijeniti, odnosno riješiti taj problem. U odnosu na trenutno stanje,  učinit će se dva ključna iskoraka, a to je ojačati kapacitete OCD-a koji su uključeni u projekt kako bi stečena znanja sustavno prenosili na dionike iz ruralnih sredina, posebice djecu i mlade kao nositelje ruralnog razvoja te predstavnike OPG-ova." - nadodao je Dario Vištica, voditelj projekta AgroSTEM.

Projekt se u 100-postotnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.833.056,40 HRK.

Poslijednja izmjena dana 30.08.2021
Označeno u