12:05:05 | 03.08.2021

Predstavnici gradova i općina educirani o izradi akata strateškog planiranja

Strateško planiranje i izrada akata strateškog planiranja gradova i općina bila je središnja tema radionica namijenjenih predstavnicima jedinica lokalne samouprave Zadarske županije održanih dana 28. i 29. srpnja 2021. godine u organizaciji regionalnog koordinatora Agencije za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Radionice su provedene sa svrhom unaprjeđenja kapaciteta jedinica lokalne samouprave Zadarske županije za formuliranje javnih politika, osiguravanja ujednačenog pristupa izradi provedbenih programa jedinica lokalne samouprave i pravilne primjene odredbi zakonodavnog okvira akata strateškog planiranja. 

Provedbeni programi kratkoročni su akti strateškog planiranja koji se prvi puta donose na regionalnoj i lokalnoj razini od stupanja na snagu Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem (NN 123/17). Novoizabrani župani, gradonačelnici i općinski načelnici dužni su donijeti provedbeni program 120 dana od dana stupanja na dužnost. Uvođenjem i primjenom novog sustava strateškog planiranja stvoren je temelj za učinkovito, djelotvorno, odgovorno i održivo upravljanje razvojem na svim razinama od lokalne, regionalne i nacionalne.