10:54:01 | 13.07.2021

Besplatna događanja za poduzetnike: Radionica „Osnove marketinga za MSP-ove“ i Meet-up cafe na temu „Važnost poslovne komunikacije putem društvenih mreža“

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija organizira besplatnu informativnu radionicu „Osnove marketinga za MSP-ove“ te Meet-up cafe na temu „Važnost poslovne komunikacije putem društvenih mreža“.

Radionica će se održati u srijedu, 14. srpnja s početkom u 13:00 sati u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A u Zadru. Sudionici će steći znanja o „gerilskom“ marketingu i njegovim prednostima za mala i srednja poduzeća te će biti upoznati sa konceptom upravljanja odnosa sa kupcima (CRM) i kako ga primijeniti u svakodnevnom poslovanju.

Meet-up cafe na temu „Važnost poslovne komunikacije putem društvenih mreža“ održat će se u srijedu 14. srpnja s početkom u 10:00 sati u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A u Zadru. Sudionici će naučiti kako odabrati najbolje društvene mreže za svoj brand, organizaciju ili proizvod, povezati društvene mreže s ostalim online i offline kanalima za komunikaciju, kreirati strategiju nastupa na društvenim mrežama kojom se efikasno dolazi do ciljane skupine i zadržava je. Kroz praktične primjere i prezentacije kampanja, objasnit će se put od kreiranja strategije do ostvarivanja ciljeva kao i savjeti i trikovi za što efikasnije korištenje društvenih mreža u marketinške svrhe.

Usluge informiranja MSP-ova i povezivanje subjekata na području Zadarske županije financiraju se projektom „Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji“. Usluge se obavljaju za potrebe adresiranja problema nedostatka pružanja usluga informiranja i povezivanja MSP-ova u nepoljoprivrednim djelatnostima na području Zadarske županije te su izravan odgovor na kontinuiranu potražnju za određenim uslugama poduzetničkih potpornih institucija.

Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta želi se doprinijeti jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.