14:16:02 | 23.06.2021

Provedene izobrazno-informativne aktivnosti projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali“

U sklopu provedbe projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Sali“ tijekom prošlog tjedna provedene su izobrazno-informativne aktivnosti za stanovništvo općine.

Naime, kao što je definirano u samom projektu, potrebno je bilo provesti 7 izobrazno-informativnih aktivnosti (radionica) koje su u skladu s Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

U mjestima Božava, Luka i Sali održale su se, 16. lipnja, radionice s ciljem educiranja stanovništva o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Poseban naglasak bio je na njihovoj ulozi u postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja otpada i povećanja udjela ponovne uporabe i recikliranja papira, metala, plastike, tekstila i stakla iz kućanstava. Također, bilo je govora i o problemima otpada u moru, odnosno do čega može dovesti prekomjerni otpad i nedovoljna briga prema moru.

Istog dana održane su i dvije radionice za učenike Osnovne škole Petar Lorini Sali s istom tematikom. Jedna radionica bila je za učenike nižih razreda (od 1. do 4.), a druga za učenike viših (od 5. do 8.) razreda. Također jedna radionica održana je i za polaznike DV “Orkulice” u mjestu Sali. Sama radionica bila je prilagođenima djeci u dobi od 3-6 godina s ciljem podizanja svijesti o održivom gospodarenju otpadom.

Također, svima je prezentirano i novo nabavljeno mobilno reciklažno dvorište te su svi upoznati s njegovim radnim vremenom te načinom odlaganja u isto, što je i najbitnije za uspješnu provedbu projekta.

Agencija ZADRA NOVA u suradnji s prijaviteljem, pripremila je i prijavila projekt te sudjeluje i u njegovoj provedbi. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge pripreme i provedbe ne stvaraju financijski teret za prijavitelje i partnere. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.